Jaana Leino


Olen kokenut perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja, yrittäjä, äiti ja vaimo. Olen toistuvasti saanut kuulla asiakkailtani, että minun kanssani on helppo puhua, olen aidosti läsnä ja vuorovaikutuksessa yhteisissä tapaamissamme. Tästä palautteesta olen otettu ja kiitollinen. Viitekehykseni työssäni on voimavarakeskeinen, systeeminen, reflektiivinen, dialoginen ja ratkaisukeskeinen. 

Työssäni koen tärkeäksi sen, että alussa määritellään asiakaslähtöisesti tavoite: miksi olemme yhdessä. Siten on yhteistyöstä mahdollista saada merkittävää hyötyä asiakkaan elämään. Koetut vastoinkäymiset tai elämänkohtalot ovat usein aiheita yhteistyössämme. Minulle on tärkeää mahdollistaa turvallisessa ilmapiirissä ihmisen kohtaaminen.

Koulutus ja työ

 • Vakauttava perhe- ja paripsykoterapeutti (JulkiTerhikki, Kelan kuntoutuspsykoterapia ja perheterapian vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK, JulkiSuosikki)
 • Nuorisotoiminnan ohjaaja
 • Yrittäjä (Suomen yrittäjät ry./Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry./Muhoksen yrittäjät ry.)

Työkokemusta

 • Huumeyhteisöhoito- ja lastensuojelun päihdeperhekuntoutustyöstä

 • Perhe- ja päihdetyön erityistyöstä sekä avopalveluista

 • Sosiaali- ja Terveysalojen työnohjauksesta ja kehittämistoiminnasta

 • Esimiestyöstä ja kehitysvamma-alalta

 • Sosiaali- ja terveysalan yrittäjä

Jäsen seuraavissa järjestöissä

 • Suomen perheterapiayhdistys ry./ Pohjois-Suomen perhe- ja verkosto ry

 • Suomen työnohjaajat ry. / Pohjois-Pohjanmaa

 • Suomen yrittäjät ry. / Muhoksen yrittäjät ry

 • Suomen World Vision -kummiyritys

Lisäksi

 • Vakauttava hoito perhe- ja pariterapiassa

 • Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian peruskurssi (DDP)

 • Perehtynyt perheterapiassa seuraaviin näkökulmiin: päihteet, väkivalta- ja verkostotyö, traumatisoituminen, nuoret, dialogisuus sekä voimavaraisuus

 • Korva akupunktio päihteitä käyttäville -koulutus

 • Art- ja FamilyTIES-, Perheinterventio-, Lapset puheeksi- ja Läheisneuvonpito -koulutukset

 • Goal attainment scaling (GAS) -koulutus (tavoitteen asettamisen koulutus)

 • Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot

 • Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet -koulutus

 • Päihdetyön työnohjauksen valmennus

 • Kehitysvamma-alan lisäkoulutus

 • Liikunnanohjauksen peruskurssi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous palveluistani

Mira Naukkarinen

Oon oululainen ihiminen, kuntoutustyön ammattilainen ja sosiaalialan osaaja. Mielenkiinnon kohteitani ovat ihmisen mieli, toimintakyky ja jokaisen yksilöllinen elämänhistoria. Uskon kuntoutustyön vuorovaikutuksellisuuteen, aitoon kohtaamiseen ja läsnäoloon. Minulle tärkeä arvo on se, että ihminen saa ja pystyy elämään itsensä näköistä elämää omana itsenään, ilman riippuvuuksia ja rajoitteita.

 

Parhaimpia palautteita työstäni on ollut, että työskentelystämme on alkanut kuntoutuminen, joka on parhaimmassa tapauksessa pelastanut elämän; ihminen on saanut oivalluksia ja konkreettista tukea ja työkaluja kohti muutosta omassa elämässään. Tehdään töitä siellä, missä on turvallista ja luontevaa olla; vaikkapa nuotiolla, kävelyllä tai sinun kotonasi.

 

Työskentelyni viitekehyksenä on dialoginen ohjausmenetelmä. Dialoginen ohjaus on monipuolinen ja asiakaslähtöinen ohjausinterventio. Tärkeää on, että ihminen itse hahmottaa ja ymmärtää omaa elämäänsä ohjaajan tukemana.

 

Luonnossa liikkuminen ja oleminen, kotoilu ja mökkeily, lukeminen, jooga sekä perhe ovat minulle tärkeitä voimavaroja lisääviä tekijöitä elämässäni.

 

Työkokemusta
 

 Yhdistys- ja nuorisojärjestötyöstä, esihenkilötyöstä

 Lastensuojelutyöstä (nuorten sijaishuollon erityisyksikössä ja kriisi- ja arviointiyksikössä)

Perhetyöstä, sosiaalialan avopalveluista ja kuntoutustyöstä

Työpajavalmennuksesta eri ikäryhmien kanssa (yksilö- ja ryhmävalmennus)

 

Koulutus

 

Yhteisöpedagogi (AMK) 2009

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, päihdetyön kehittämisohjelma 2022

 

Lisäksi

 

Seikkailu- ja liikuntakasvatus, elämyspedagogiikka

ART-Aggression Replacement Training

Eri päihde- ja mielenterveystyöhön suuntaavat lyhytkoulutukset sekä Dialoginen ohjausmenetelmä (Diasek®) 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous palveluistani

Me sitoudumme yhteistyöhön sinun kanssasi.

 

–Jaana ja Mira, Muutosmatka

Instagram: @joonaoja_vk

Mikäli olet vakuuttunut Jaanan ja Miran työkokemuksesta, ota yhteyttä ja pyydä tarjous kaipaamallesi palvelulle. Muutosmatka palvelee Oulussa, Muhoksella ja Oulun seudulla sekä etänä.

Tavoitat meidät täältä