Työnohjaus

Muutosmatkan Jaana toteuttaa voimavarakeskeistä työnohjausta yhdessä suunnitellen, arvostavasti keskustellen, dialogisia menetelmiä käyttäen, jatkuvasti arvioiden ja sovittua toteutusaikaa noudattaen. Lisäksi työhyvinvoinnin tai työn kehittämistä voimme toteuttaa prosessikonsultoinnin ja coachingin keinoin.

terapiakuvake

Työnne menestyksen takaa löytyy työyhteisönne ja sen vuorovaikutuksen toimivuus, jatkuva työn kehittäminen sekä työssä hyvinvointi, jota voidaan parantaa ja edistää joko työnohjauksen, prosessikonsultoinnin tai työyhteisön osaamisen kehittäminen kehittämis-/koulutusjakson keinoin. 


Oppaanamme voimme pitää strategiaanne, lainsäädäntöä, eettisiä ohjeita, tutkimustietoa, suosituksia, hyviä käytäntöjä, kokemustanne ja koulutuspohjaanne. Yhdessä olemme enemmän!

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin

Instagram: @joonaoja_vk

TOTEUTUS

Mielestäni keskeistä on mahdollistaa kaikkien osallistuminen, joka motivoi ja edistää yksittäisen työntekijän sekä koko työyhteisön sitoutumista työnne tavoitteita kohti. Oppaanamme voimme pitää strategiaanne, lainsäädäntöä, eettisiä ohjeita, tutkimustietoa, suosituksia, hyviä käytäntöjä, kokemustanne ja koulutuspohjaanne. Yhdessä olemme enemmän!

Työnohjauksen tavoitteena on kehittää työtä ja vaikuttaa arjen työhön sekä työhyvinvointiin. Mielestäni keskeistä on mahdollistaa kaikkien osallistuminen, joka motivoi ja edistää yksittäisen työntekijän sekä koko työyhteisön sitoutumista työnne tavoitteita kohti. Työnohjauksia
toteutetaan yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- tai esimiestyönohjauksena.

 

Olen saanut tehdä työnohjausta esimerkiksi perhe- ja aikuispsykiatriassa, kehitysvamma-, vanhus- ja kotipalveluissa, perhe-, päihde- ja mielenterveystyötä, kouluavustajien, fysioterapeuttien, perhekotivanhempien ja haastavaa lastensuojelun työtä tekevien kanssa.

Tutustu myös coachingiin!

HINNASTO MUHOKSELLA

  • Yksilötyönohjaus: 150 € / 60 min + alv 24 %
  • Ryhmätyönohjaus: 300 € / 90 min + alv 24 %
  • Esimiestyönohjaus: 320 € / 90 min + alv 24 %
  • Työyhteisötyönohjaus: 320 € / 90 min + alv 24 %
  • + mahdolliset matkakulut + alv 24 %.

Prosessikonsultointi

Prosessikonsultoinnin ideana on edetä strategianne mukaiseen tavoitteeseen osallistaen, motivoiden ja edistäen koko työyhteisön sitoutumista sitä kohti. Samalla parantunut keskustelukulttuuri edistää hyvinvointia ja jaettua palvelevaa johtajuutta työntekijän, koko työyhteisön ja esihenkilön välillä. Työelämälähtöisessä prosessikonsultoinnin yhteistyössä on oleellista se, että täydennämme osaamistamme toistemme avulla: Te tuotte oman työyhteisönne osaamisen työnne kehittämisen käyttöön muutosmatkan Jaanan kehittämisosaamisen avulla.


Työyhteisön osaamisen kehittäminen

Jos olet kiinnostunut osaamiseni hyödyntämisestä oman työyhteisösi käyttöön, se on mahdollista kehittämis- tai koulutusjakson keinoin. Tällainen kokonaisuus voisi olla esimerkiksi päihdetyön keinojen soveltaminen lastensuojeluyksikössä omaohjaajatyössä, jollaisen kokonaisuuden olen toteuttanut eräälle lastensuojeluyksikölle. Muita aiheita voisivat olla: kuinka työyhteisössä tai asiakkaan kanssa ottaa puheeksi vaikea asia, lapsen vanhemmuuden tukeminen koulun tai päiväkodin vanhempainillassa sekä nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen (kohdeyleisönä vanhemmat). Kiinnostuitko? Ole yhteydessä 😊

Varmista työyhteisönne toimivuus ja varaa aika työnohjaukseen – Muutosmatkan Jaana palvelee Oulussa ja lähialueilla sekä etänä. Ota yhteyttä!

Tavoitat minut täältä