Perhetyö

Kuntouttavan perhetyön tarinan alku voi olla koko perheen, lapsen, nuoren ja/tai vanhemman elämässä ilmenevät erilaiset haasteet, kuten huoli lapsen oirehdinnasta, vanhemmuudesta tai siinä jaksamisessa ja erilaiset lapsen sosiaali- tai sijaishuollon tilanteet. Menetelmällisesti työskentely on perheterapiaa.

Kuntouttavan perhetyön keskiössä on perhepsykoterapian menetelmät, jolloin perhettä voidaan tavata eri kokoonpanoissa sen mukaisesti, mikä perheen kokema muutostarve on. Tarkempi palvelun sisältö sovi-taan aloituspalaverissa sosiaalitoimessa. Perhetyötä tehdään useimmiten asiakasperheen kotona sekä yhteistyössä muun ammatil-lisen verkoston kanssa. Perhetyö on hyvinvointialueiden sosiaali- tai terveydenhuollon kautta saatavaa ostopalvelua.

Mikäli kuntouttava perhetyömme voisi auttaa perheesi tilanteessa, ota rohkeasti yhteyttä. Voimme keskustella, miten edetä asiassa!

Kaikki yhteystiedot

Ota yhteyttä ja keskustellaan kuntouttavan perhetyön mahdollisuuksista – Jaana Leino palvelee Oulussa ja lähialueilla.

Tavoitat meidät täältä