Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Toteutamme ammatillista tukihenkilötoimintaa sekä aikuissosiaalityönä että lastensuojelun lasten, nuorten tai vanhempien kanssa. Osaamisemme mahdollistaa myös asiakkaan erityistarpeiden esim. päihteiden käytön tai nepsypiirteiden huomioimisen palvelun toteutuksessa. Toteutusmuotona on aina asiakkaan osallisuuden edistäminen, lisääminen tai ylläpitäminen toimimalla hänen elinympäristössään.

Instagram: @vongoofy

Asiakkaiden tarve tuelle voi ilmetä mm. nuoruusiän, itsenäistymisen tai aikuistumisen haasteina, kriisiytyneenä elämäntilanteena, asioinnin tai elämäntaitojen vaikeutena tai tietämättömyytenä, päihteiden käytön riskeinä, riittämättöminä vanhempien sekä lähiverkoston tuen puutteina tai haastavana persoonallisuutena. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan ideana on ajan edetessä tehdä työntekijästä tarpeeton asiakkaan elämässä. Tapaamisia toteutetaan myös hänen asiointiensa yhteydessä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tukihenkilötoiminnasta.

Muutosmatka tarjoaa ammatillista tukihenkilötoimintaa Oulun seudulla – Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Tavoitat meidät täältä