Jaana Leino

Olen toistuvasti saanut kuulla asiakkailtani, että minun kanssani on helppo puhua, olen aidosti läsnä ja vuorovaikutuksessa yhteisissä tapaamissamme. Tästä palautteesta olen otettu ja kiitollinen.

Viitekehykseni työssäni on voimavarakeskeinen, systeeminen, reflektiivinen, dialoginen ja ratkaisukeskeinen. Omaan motivoinnin taidon, joka on yhteistyöprosessimme aikana joskus hyvinkin tärkeää, jos eteenpäin pääsy vaikeutuu.

Minulle perheeni on kokonaisuudessaan tärkeimpiä merkityksiä antava osa elämääni, vaikka lapseni ovat jo aikuisia. Ajan myötä tämä asia ei ole muuttunut, vain syventynyt. Olen ollut elämäni aikana kilpajoukkueurheilija sekä kuulunut useampaan opiskelijaryhmään, joiden koen vaikuttaneen ja vaikuttavan työelämä-, vuorovaikutustaidoissani, ryhmässä olemisessa ja toimimisessa myönteisesti lisäten kasvuperheeni ja elämäni mittaisen kasvuni kautta saamiani kykyjä olla.

Työssäni koen tärkeäksi sen, että alussa määritellään asiakaslähtöisesti tavoite: miksi olemme yhdessä. Siten on yhteistyöstä mahdollista saada merkittävää hyötyä asiakkaan elämään. Olen sinnikäs, rauhallinen ja luotettava. Koetut vastoinkäymiset tai elämänkohtalot ovat usein aiheita yhteistyössämme. Minulle on tärkeää mahdollistaa turvallisessa ilmapiirissä ihmisen kohtaaminen.

 • Perhe- ja paripsykoterapeutti (JulkiTerhikki, Kelan kuntoutuspsykoterapia, perheterapian vaativa lääkinnällinen kuntoutus)
 • Työnohjaaja (STOry)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, JulkiSuosikki)
 • Nuorisotoiminnan ohjaaja
 • Yrittäjä (Suomen yrittäjät ry)
 • Äiti ja vaimo
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous palvelulle

Instagram: @joonaoja_vk

Lisäksi

 • Vakauttava hoito perhe- ja pariterapiassa

 • Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian peruskurssi (DDP)

 • Perehtynyt perheterapiassa seuraaviin näkökulmiin: päihteet, väkivalta- ja verkostotyö, traumatisoituminen, nuoret, dialogisuus sekä voimavaraisuus

 • Korva akupunktio päihteitä käyttäville -koulutus

 • Art- ja FamilyTIES-, Perheinterventio-, Lapset puheeksi- ja Läheisneuvonpito -koulutukset

 • Goal attainment scaling (GAS) -koulutus (tavoitteen asettamisen koulutus)

 • Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot

 • Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön perusteet -koulutus

 • Päihdetyön työnohjauksen valmennus

 • Kehitysvamma-alan lisäkoulutus

 • Liikunnanohjauksen peruskurssi

Työkokemusta

 • Huumeyhteisöhoito- ja lastensuojelun päihdeperhekuntoutustyöstä

 • Perhe- ja päihdetyön erityistyöstä sekä avopalveluista

 • Sosiaali- ja Terveysalojen työnohjauksesta ja kehittämistoiminnasta

 • Esimiestyöstä ja kehitysvamma-alalta

Jäsen seuraavissa järjestöissä

 • Suomen perheterapiayhdistys ry./ Pohjois-Suomen perhe- ja verkosto ry

 • Suomen työnohjaajat ry. / Pohjois-Pohjanmaa

 • Suomen yrittäjät ry. / Muhoksen yrittäjät ry

 • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto Steka ry kannattajajäsen

 • Suomen World Vision -kummiyritys

Mira Naukkarinen

Oon oululainen ihiminen ja kuntoutustyön ammattilainen ja sosiaalialan osaaja, jonka mielenkiinnon kohteena ovat ihmisen mieli, toimintakyky ja jokaisen yksilöllinen elämänhistoria. Uskon kuntoutustyön vuorovaikutuksellisuuteen, aitoon kohtaamiseen ja läsnäoloon. Teen töitä ihmistä kuunnellen ja kunnioittaen. Minulle tärkeä arvo on se, että ihminen saa ja pystyy elämään itsensä näköistä elämää omana itsenään, ilman riippuvuuksia ja rajoitteita.

 

Parhaimpia palautteita työstäni ovat olleet se, että työskentelystämme on alkanut kuntoutuminen, joka on parhaimmassa tapauksessa pelastanut elämän; ihminen on saanut oivalluksia ja konkreettista tukea ja työkaluja kohti muutosta omassa elämässään. Tehdään töitä siellä, missä on turvallista ja luontevaa olla; vaikkapa nuotiolla, kävelyllä tai sinun kotonasi. Tärkeintä on luottamuksellisen suhteen rakentuminen ja se, että muutos- tai tukityöskentely kohdentuu oikeaan osoitteeseen. Ei minun tai muiden ihmisten tavoitteiden mukaisesti, vaan lähdetään yhdessä tutkimaan, selvittämään elämäntilannetta ja muutostyön tarvetta.

 

Työskentelyni viitekehyksenä on dialoginen ohjausmenetelmä. Dialoginen ohjaus on monipuolinen ja asiakaslähtöinen ohjausinterventio. Kyseisessä ohjausmenetelmässä on tärkeää luoda edellytykset vapaaseen vuorovaikutukseen ja sen kautta asiakkaan toimijuuden edellytysten ja esteiden kuvaukseen. Tärkeää on, että ihminen itse hahmottaa ja ymmärtää omaa elämäänsä ohjaajan tukemana. Työskentelyn tavoitteita ja perustaa voidaan alkaa luomaan alusta saakka, näin ollen ohjaukselle asetettavat tavoitteet ovat asiakkaan näkökulmasta osuvia ja realistisia.

 

Dialoginen ohjausmenetelmä on opettanut itselleni valtavasti ihmisyydestä, kohtaamisesta sekä asioiden ja ilmiöiden havaitsemisesta. Työssäni pääsemme ihmisen kanssa nopeammin, tarkemmin ja syvällisemmin ”oikeiden asioiden” äärelle aidon dialogin myötä.

 

Minulle tärkeää elämässäni ovat luonto, omat koirat, läheiset, liikkuminen ja oman hyvinvoinnin ja kehittymisen vaaliminen. Luonnossa liikkuminen ja oleminen, kotoilu ja mökkeily, lukeminen, jooga sekä perhe ovat minulle tärkeitä voimavaroja lisääviä tekijöitä elämässäni.

Työkokemusta

 

Yhdistys- ja nuorisojärjestötyöstä, esihenkilötyöstä

Lastensuojelutyöstä (nuorten sijaishuollon erityisyksikössä ja kriisi- ja arviointiyksikössä)

Perhetyöstä

Sosiaalialan avopalveluista

Kuntoutustyöstä

Työpajavalmennuksesta eri ikäryhmien kanssa (yksilö- ja ryhmävalmennus)

 

Koulutus

 

Yhteisöpedagogi (AMK) 2009

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, päihdetyön kehittämisohjelma 2022

 

Lisäksi

 

Seikkailu- ja liikuntakasvatus, elämyspedagogiikka

 • Ammattikorkeakouluopintojeni aikana suuntauduin seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan. Olen käyttänyt työssäni mahdollisuuksien mukaan luonto- ja elämysliikuntaa välineenä kuntoutumiseen ja itsereflektion lisäämiseen asiakastyössä.

 

ART-Aggression Replacement Training

 • Menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen.

 

Eri päihde- ja mielenterveystyöhön suuntaavat lyhytkoulutukset

 • Olen osallistunut eri lyhytkoulutuksiin ja työnohjauksiin (muun muassa vaativan erityistason terapeutin ja traumaterapeutin yksilötyönohjaus 2 vuoden ajan, jossa ammatillinen kasvuni on kehittynyt). Olen suuntautunut ja halunnut syventää tietouttani vuosien varrella päihde- ja mielenterveys- ja trauma-asiakkaiden kohtaamisessa ja heidän kanssaan työskentelyssä. Mielestäni traumasensitiivinen ja vakauttava työote on tärkeä viitekehys eri riippuvuussairauksista kärsivien ihmisten kanssa työskentelyssä.

 

Dialoginen ohjausmenetelmä (Diasek®) on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työkalu, joka sopii erityisesti moniongelmaisten asiakkaiden ongelmakentän ja toimijuuden hahmottamiseen. Ensisijaisia käyttökohteita sote-palveluissa ovat toimivan yhteistyösuhteen edellytysten rakentaminen, asiakaskohtaisesti räätälöidyn hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu, palveluohjaus ja asiakkaan toimijuuden tukeminen sekä asiakaskohtaisten palvelutavoitteiden määrittäminen ja asiakkaan hoito- tai kuntoutusjakson yksilöllisen tuloksellisuuden arviointi.

Mikäli olet vakuuttunut Jaanan ja Miran työkokemuksesta, ota yhteyttä ja pyydä tarjous kaipaamallesi palvelulle – Muutosmatka palvelee Oulussa, Muhoksella ja Oulun seudulla sekä etänä

Tavoitat meidät täältä