Tukihenkilötoiminta

Ammatillista tukihenkilötoimintaa toteutetaan sekä aikuissosiaalityönä että lastensuojelun lasten, nuorten tai vanhempien kanssa.

Instagram: @vongoofy

Asiakkaiden tarve tuelle voi ilmetä mm. nuoruusiän tai aikuistumisen haasteina, kriisiytyneenä elämäntilanteena, asioinnin tai elämäntaitojen vaikeutena tai tietämättömyytenä, päihteiden käytön riskeinä, riittävän vanhempien sekä lähiverkoston tuen puutteina tai haastavana persoonallisuutena. Tukihenkilötoiminnan ideana on tehdä työntekijästä tarpeeton asiakkaan elämässä. Tapaamiset toteutetaan asiakkaan kotona tai hänen asiointiensa yhteydessä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tukihenkilötoiminnasta.

Muutosmatka – Jaana Leino tarjoaa tukihenkilötoimintaa Oulussa ja lähialueilla – Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Tavoitat minut täältä